Tahap Kesukaran Permainan Video, Penting Atau Tak? (Disk-Aksiz)

Sedutan ketika Mingguan Aksiz Langsung di Facebook pada 6 September 2019.

Disk-aksiz minggu ini kami membincangkan kepentingan pilihan tahap kesukaran di dalam permainan video.

Sohor Kini