Ber-Aksiz | Overcooked! 2

Sedutan sesi Ber-Aksiz ketika sesi Mingguan Aksiz Langsung di Facebook pada 19 Julai 2019.

Hari ini kami ingin berkongsi sesi ber-Aksiz di mana Najmi dan Izzat bermain dan memasak di dalam Overcooked! 2.

Sohor Kini