Menteri Kewangan Malaysia, Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Aziz ketika pengumuman Bajet 2023 telah mengumumkan yang peruntukan sebanyak RM102 juta akan disediakan untuk Dana Kandungan Digital bagi memasarkan produk penggiat seni dan juga menggalakkan penghasilan lebih banyak karya kreatif & malar segar.

Dana Kandungan Digital merupakan pengganti kepada Dana Industri Kandungan Digital (DIKD) yang diperkenalkan sejak tahun 2015. Ia terletak di bawah FINAS.

Berikut adalah antara tujuan untuk dana ini;

  • memudahkan dan menggalakkan penggiat industri dalam penghasilan, penerbitan dan penyebaran kandungan kreatif yang berdaya cipta tinggi dan berupaya dipasarkan di pasaran tempatan dan antarabangsa;
  • Membangunkan modal insan yang bermutu secara lestari bagi mengoptimumkan potensi industri kandungan kreatif;
  • Membangunkan kandungan kreatif yang berdaya saing sebagai sumber pendapatan negara dalam mencapai status ekonomi berpendapatan tinggi;
  • Menghasilkan harta intelek (IP) Malaysia yang berdaya saing

Berikut adalah teks penuh untuk pembentangan bajet ini;

Kerajaan juga menyediakan Dana Kandungan Digital berjumlah 102 juta ringgit bagi memasarkan produk penggiat seni dan menggalakkan penghasilan lebih banyak karya kreatif dan malar segar.

Sohor Kini