Ubisoft hari ini berkognsi Connect Wrap-Up iaitu laporan aktiviti peribadi anda bermain permainan-permainan mereka. Menariknya, ia bukan laporan tahunan sebaliknya untuk 5 tahun yang lepas. Anda boleh melihat laporan untuk akaun adan melalui pautan ini.

Selepas anda log masuk akaun Ubisoft Connect (sebelum ini Uplay dan Ubisoft Club), ia akan menghasilkan infografik dan juga video untuk memperlihatkan laporan aktiviti anda.

Bagi laporan untuk kami, ia memperlihatkan jumlah keseluruhan sesi masa bermain sepanjang 5 tahun, termasuk juga jumlah sesi dan jumlah permainan. Selain itu, ia juga akan memperlihatkan 3 permainan paling lama dimainkan oleh anda.

Sohor Kini